Καινοτομία

H καινοτομία και η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση οφείλουν να συμβαδίζουν. Γι’ αυτό και «αγκαλιάζουμε» την ψηφιοποίηση των ΑΠΕ, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις στη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης. Έτσι, είμαστε περήφανοι που διαθέτουμε το πιο καινοτόμο και υπερσύγχρονο Control & Monitoring Room στον κλάδο των ΑΠΕ στην Ελλάδα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και απομακρυσμένης διαχείρισης των έργων μας.

Μέσω του Control & Monitoring Room, οι μηχανικοί και έμπειροι αναλυτές δεδομένων της εταιρείας μας μπορούν να ελέγχουν εξ αποστάσεως τα έργα καθώς και να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο κάθε βλάβη που μπορεί να προκύψει, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Παράλληλα, αξιοποιούν μια τεράστια βάση δεδομένων και αναπτύσσουν τεχνικές αναλύσεις και αλγορίθμους που βοηθούν την ομάδα συντήρησης να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση των έργων.

Τεχνολογία και ψηφιακές λύσεις στην υπηρεσία της βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης έργων ΑΠΕ

Η αυτοματοποίηση του Control & Monitoring Room ενισχύεται από ψηφιακές λύσεις και εργαλεία. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Τη χρήση drones: Η επιθεώρηση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας μέσω drones βοηθά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων O&M, κάνοντάς τα πιο γρήγορα και οικονομικά. Αυτή είναι μια πολύτιμη τεχνολογία για τον ενεργειακό τομέα, η οποία διευκολύνει τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων.
  • Τα «έξυπνα γυαλιά»: Παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως υποστήριξης στον χειριστή κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.
  • Η «εικονική επίσκεψη»: Μέσω αυτής, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αλληλεπιδρά με τους ειδικούς για διευκρινίσεις σε τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο της επίσκεψης ή τη γενικότερη λειτουργία των έργων. Είναι μια πρακτική που αντικαθιστά τις παραδοσιακές επιτόπιες επισκέψεις σε έργα ΑΠΕ.

Βιώσιμες πρακτικές με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα

Φροντίζουμε πάντα να υιοθετούμε βιώσιμες πρακτικές, στοχεύοντας στη μέγιστη απόδοση και λειτουργία των έργων μας, καθώς και στην ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαχείριση της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της βλάστησης στα έργα μας μέσω της βόσκησης προβάτων (sheep grass management). Αυτή αποτελεί μια επαναστατική πρακτική, η οποία σέβεται απόλυτα το τοπικό οικοσύστημα και την τοπική κοινωνία, και την έχουμε υιοθετήσει σε έργα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου η ανάπτυξη της βλάστησης είναι συνεχής.

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της πρακτικής είναι ότι μειώνονται σημαντικά οι ζημιές των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του λειτουργικού κόστους, ενώ αποτρέπονται οι απώλειες στην παραγωγή. Παράλληλα, τα οφέλη αντανακλώνται και στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς τα φωτοβολταϊκά έργα μετατρέπονται σε μια φυσική αντιπυρική ζώνη, αποτρέποντας την εξάπλωση πυρκαγιών. Τα έργα αυτά αποτελούν, επίσης, ιδανική και βιώσιμη λύση όταν δεν επαρκούν τα βοσκοτόπια στην περιοχή. Έτσι, ελαχιστοποιείται το κόστος της περιοδικής κοπής των χόρτων και μεγιστοποιείται η φυσική ανάπτυξη της βλάστησης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Επιδιώκουμε συνεχώς να καινοτομούμε, κάνοντας χρήση ψηφιακών λύσεων και νέων τεχνολογιών. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας σε ένα βιώσιμο μοντέλο βασισμένο σε πρωτοβουλίες που ωφελούν τους κατοίκους και το οικοσύστημα των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε.