Βιωσιμότητα

Μια συνεχής δέσμευση για την προώθηση της βιωσιμότητας

Η μετάβαση από την απλή χρήση της πράσινης ενέργειας στην υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την απλή παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η επιχειρηματική μας στρατηγική περιλαμβάνει τη βιωσιμότητα σε κάθε φάση των έργων μας.

Στην Principia, έχουμε διαμορφώσει μια αναπτυξιακή στρατηγική που δίνει προτεραιότητα σε βιώσιμες δράσεις και πρακτικές. Η προσέγγιση μας περιλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών για τη δημιουργία αξίας μεταξύ της εταιρείας μας και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Μέσω του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και των περιεκτικών μελετών των κοινωνικών και οικονομικών πλαισίων, προσαρμόζουμε αποτελεσματικά μέτρα που ευθυγραμμίζονται με τις τοπικές ανάγκες και παράλληλα επιτυγχάνουμε τους εταιρικούς στόχους. Ο απώτερος στόχος είναι η παραγωγή ενέργειας που δεν είναι μόνο ανανεώσιμη αλλά και βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής διασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση σε καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια. Θέτοντας φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους, συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των υποδομών που χρησιμοποιούμε.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κάθε έργο σχεδιάζεται σχολαστικά για την έναρξη μακροπρόθεσμων πρωτοβουλιών κοινής αξίας, που επιτυγχάνονται μέσω συνεργασιών με επιλεγμένους συνεργάτες. Από το 2015, προωθούμε τη βιωσιμότητα σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Συνεργαζόμενοι με κοινότητες και διερευνώντας ευκαιρίες συνεργασίας με οργανισμούς βάσης και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, ενώ ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητές μας με τους ΣΒΑ.

Σε όλες τις συνέργειές μας

Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα εκτείνεται σε όλες τις συνέργειές μας, ενισχύοντας τις βέλτιστες πρακτικές στα εργοτάξια, τα έργα και τα γραφεία μας. Επιδιώκουμε να μετριάζουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις ενσωματώνοντας στις δραστηριότητές μας την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την ευημερία των ανθρώπων.

Δίνουμε προτεραιότητα σε προμηθευτές που διαπρέπουν σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές πρακτικές και πρακτικές διακυβέρνησης και εφαρμόζουμε λύσεις κυκλικής οικονομίας. Αξιοποιώντας αυτές τις δεσμεύσεις με τους προμηθευτές μας, στοχεύουμε να βελτιώσουμε τη βιωσιμότητα των έργων μας και την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Όλο και περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν την αξία της βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική ευθύνη στις βασικές δραστηριότητές τους παράλληλα με τους στόχους τους που βασίζονται στο κέρδος.