Οικονομικές Καταστάσεις

Κατηγορία Επωνυμία (EL) ΑΦΜ
Ενοποιημένες Principia Energy Ανώνυμη Εταιρεία 802282600
Ενοποιημένες Principia Energy Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 802286333
Ενοποιημένες Principia Energy Generation Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 998384349
Ατομικές Principia Energy Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 998384896
Ατομικές Principia Energy South Evia Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 800896268
Ατομικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Ε. 999644739
Ατομικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΘΑΡΑΣ Α.Ε. 999644727
Ατομικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΗΛΙΑΣ Α.Ε. 999644764
Ατομικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΥΤΙΚΑ Α.Ε. 999644752
Ατομικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε. 998806030
Ατομικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε. 999644703
Ατομικές ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ – ΠΡΙΝΙΑΣ Α.Ε. 999644788
Ατομικές STAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 801440539
Ατομικές EN SOLAR 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 801641050
Ατομικές ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 801943468