Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές: Το μέλλον της ενέργειας

Η μετάβαση από την εξάρτηση από τις συμβατικές πηγές ενέργειας στην υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σηματοδοτεί μια καθοριστική στροφή προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική ενέργεια, προσφέρουν άφθονες και συνεχώς ανανεούμενες πηγές ενέργειας, προωθώντας μια αρμονική σχέση μεταξύ της φύσης και της τεχνολογικής προόδου.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που συχνά αναφέρονται ως πράσινη ενέργεια, αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα και μελλοντική πορεία της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αξιοποιούν φυσικά στοιχεία όπως ο ήλιος, ο άνεμος και το νερό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό όχι μόνο μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά διασφαλίζει επίσης βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό για τις επόμενες γενιές.

Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εμφανής σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των νέων προσθηκών ενεργειακής δυναμικότητας. Η τάση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη αναγνώριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως της πλέον συμφέρουσας πηγής ενέργειας, όχι μόνο για τη διατήρηση του περιβάλλοντος αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη. Υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της βιωσιμότητας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούν κοινή αξία, προωθούν μια κυκλική οικονομία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνουν τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, την ανεξάντλητη φύση, την ευελιξία, τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, την οικονομική προσιτότητα και τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μια συναρπαστική επιλογή τόσο για τους βιομηχανικούς όσο και για τους οικιακούς καταναλωτές παγκοσμίως.

Η αιολική ενέργεια, για παράδειγμα, έχει μια πλούσια ιστορική κληρονομιά που χρονολογείται από την αρχαιότητα, όταν η αιολική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες αξιοποιούν την κινητική ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας. Ομοίως, η ηλιακή ενέργεια, που προέρχεται από την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και της αυξανόμενης απόδοσης των ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Η υδροηλεκτρική ενέργεια, μια άλλη ανανεώσιμη ενέργεια, αξιοποιεί τη βαρυτική δύναμη του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν γίνει εξαιρετικά αποδοτικοί και διαθέτουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, καθιστώντας τους ακρογωνιαίο λίθο της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως.

Στην ουσία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν μια βιώσιμη και πολλά υποσχόμενη λύση στις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες. Αξιοποιώντας υπεύθυνα τη δύναμη της φύσης, μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για ένα πιο πράσινο, καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Φύση και καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη

Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας είναι καλή για το περιβάλλον, την οικονομία και τους ανθρώπους.

Ανεξάντλητες

Οι ανανεώσιμοι πόροι είναι πάντα διαθέσιμοι στη φύση.

Με σεβασμό στο περιβάλλον

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνει δραστικά τις εκπομπές CO2.

Πολύπλευρες

Η ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να παραχθεί με διάφορες τεχνολογίες, σε όλο τον κόσμο.

Σε συνεχή εξέλιξη

Η καινοτομία καθιστά την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όλο και πιο αποδοτική.

Προσιτές

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές γίνεται όλο και πιο προσιτή.

Νέες θέσεις εργασίας

Ο κλάδος δημιούργησε και θα συνεχίσει να δημιουργεί θέσεις εργασίας

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ενεργειακό μείγμα και εξηλεκτρισμός των αναπτυσσόμενων χωρών

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι διττή: αφορά την παραγωγή ενέργειας από πράσινες πηγές για την ανατροπή της συνολικής κλίμακας του ενεργειακού μείγματος υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους παγκοσμίως προκειμένου να έχουν συνεχή ασφαλή πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η τεχνολογική καινοτομία βοηθά και στα δύο μέτωπα. Η ολοένα και πιο διαδεδομένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οφείλεται στις συνεχείς βελτιώσεις των τεχνικών παραγωγής. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής γίνονται όλο και πιο αποδοτικοί, καθιστώντας αυτό το είδος ηλεκτρικής ενέργειας οικονομικά προσιτό και ανταγωνιστικό στην αγορά, επομένως η βιώσιμη ενέργεια είναι επωφελής τόσο για τους βιομηχανικούς όσο και για τους οικιακούς χρήστες.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι συχνά ο μόνος τρόπος για τον εξηλεκτρισμό ολόκληρων αγροτικών περιοχών. Οι καινοτόμες λύσεις παρέχουν στις πιο μειονεκτούσες κοινότητες σταθερή ασφαλή πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα αντέξουν στη δοκιμασία του χρόνου. Η πράσινη ενέργεια κλείνει το χάσμα που υπάρχει στην πρόσβαση στην ενέργεια και εγγυάται τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αιολική Ενέργεια

Είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, εδώ και χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα έχει αξιοποιήσει την αιολική ενέργεια για να εκτελέσει ενέργειες που αποδείχθηκαν αδύνατες μόνο μέσω της σωματικής δύναμης. Στην ξηρά, η αιολική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε από ανεμόμυλους για να αλέσουν σιτάρι ή να αντλήσουν νερό από βαθιά πηγάδια. Στη θάλασσα, ο άνεμος έχει φουσκώσει τα πανιά πλοίων και κατασκευών κάθε μεγέθους, δίνοντας στην ανθρωπότητα την ευκαιρία να περιηγηθεί πάνω στο απέραντο γαλάζιο.

Η τεχνολογική εξέλιξη και η καινοτομία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, οδηγώντας στις σύγχρονες ανεμογεννήτριες. Με βάση στοιχεία από έκθεση του 2019 που συνέταξε ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), η αιολική ενέργεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ 564 GW: η αιολική ενέργεια αντιπροσωπεύει το 5% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αριθμός που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Τι είναι η αιολική ενέργεια;

Η βάση της αιολικής ενέργειας βρίσκεται στην αξιοποίηση της ισχύος του ανέμου μέσω μιας ανεμογεννήτριας, της σύγχρονης εκδοχής των παλιών ανεμόμυλων.

Όταν ο άνεμος φυσάει με επαρκή ένταση, η ισχύς του μετακινεί τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα ειδικά δομημένο περίβλημα που ονομάζεται άτρακτος.

Η κίνηση του μηχανισμού μεταφέρεται στη συνέχεια σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων που επιταχύνει την περιστροφή του και το μεταφέρει με σκοπό τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας, ένα ειδικό σύστημα ελέγχει διεξοδικά όλα τα εξαρτήματα της ατράκτου, διασφαλίζοντας ότι οι λειτουργίες εκτελούνται ομαλά.

Μόλις παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό μεταφέρεται μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας σε έναν μετασχηματιστή που συλλέγει όλη την ενέργεια που παράγεται από κάθε μεμονωμένη τουρμπίνα του αιολικού πάρκου και στη συνέχεια αποστέλλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

> Περισσότερα
Ηλιακή Ενέργεια

Αν η γη είναι το σπίτι μας, οφείλουμε πολλά στην ηλιακή ενέργεια. Για να γίνει κατανοητή η σημασία της, πρέπει να αναφέρουμε ότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι το βασικό στοιχείο της φωτοσύνθεσης της χλωροφύλλης, η οποία συνιστά την αφετηρία κάθε ζωής για τα περισσότερα πλάσματα που κατοικούν στον πλανήτη. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί επίσης την προέλευση των ανέμων, της παλίρροιας και των ορυκτών καυσίμων: ο ήλιος είναι η κύρια μηχανή σχεδόν όλων των μορφών ενέργειας στον πλανήτη μας.

Στο πέρασμα του χρόνου, η ανθρωπότητα χρησιμοποίησε την ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ζωής των φυτών και του ήλιου, προκειμένου να μάθει να διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των φυτών και να τα μετατρέψει σε βρώσιμες καλλιέργειες. Καθώς η τεχνολογική πρόοδος προχωρούσε, μέχρι τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, κατέστη επίσης δυνατή η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του ηλιακού κυττάρου: μια συσκευή που αξιοποιεί το φαινόμενο της φυσικής γνωστό ως φωτοβολταϊκό φαινόμενο.

Σήμερα, μετά από σχεδόν 150 χρόνια από την δημιουργία του πρώτου φωτοβολταϊκού κυττάρου, η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (+24% ετησίως, σύμφωνα με την έκθεση IRENA 2019) και η τεχνολογική της εξέλιξη ακολουθεί την ίδια πορεία, παρέχοντας ολοένα και πιο αποδοτικές μονάδες ηλιακής ενέργειας. Το παγκόσμιο όριο των 1.000 GW εγκατεστημένης ισχύος είναι έτοιμο να επιτευχθεί και να ξεπεραστεί, με την Ασία να ηγείται της παγκόσμιας αναπτυξιακής τάσης. Έτσι, ο ήλιος θα συνεχίσει να λάμπει και να καθοδηγεί την ασταμάτητη αύξηση της πράσινης ενέργειας.

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά;

Ο πυρήνας κάθε ηλιακού φωτοβολταϊκού πάρκου αποτελείται από πάνελ. Η ημιαγώγιμη επικάλυψή τους – με πυρίτιο, για παράδειγμα – αντιδρά στο ορατό φως και δημιουργεί ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία, χάρη στο φυσικό φαινόμενο που είναι γνωστό ως «φωτοβολταϊκό φαινόμενο». Στη συνέχεια, τα πάνελ τοποθετούνται σε στήλες στήριξης που διασφαλίζουν ότι έχουν σωστή κλίση και προσανατολισμό ώστε να εκμεταλλεύονται πλήρως την έκθεσή τους στο φως.

Σε μια φωτοβολταϊκή συστοιχία, όλα τα ηλιακά πάνελ συνδέονται με έναν μετατροπέα, που είναι στην ουσία μια συσκευή που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγεται από τα πάνελ σε εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο είναι πιο εύκολο στη μεταφορά και χρήση σε όλα τα νοικοκυριά. Ένα σύστημα ελέγχου είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη των λειτουργιών του ηλιακού πάρκου διασφαλίζοντας παράλληλα τη σύνδεσή του με το δίκτυο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα όλης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα από τα ατού της ηλιακής ενέργειας είναι η δυνατότητα απελευθέρωσης ενέργειας μέσω άλλων τύπων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, γνωστές και ως «θερμοδυναμικές» (ή συγκεντρωτικές), στις οποίες οι ακτίνες του ήλιου μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας διαδικασίας παρόμοιας με τους παραδοσιακούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.

Αυτοί οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής δεν διαθέτουν φωτοβολταϊκά πάνελ, αλλά αξιοποιούν καθρέφτες που συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γνωστό ως «συλλέκτης», που περιέχει ένα υγρό μεταφοράς θερμότητας. Η θερμότητα που παράγεται από τον ήλιο είναι υπεραρκετή για να μετατρέψει αυτό το υγρό σε ατμό, ο οποίος με τη σειρά του διοχετεύεται σε έναν στρόβιλο.

> Περισσότερα
Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Το νερό είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη βάση της ζωής και ένα σημαντικό μέρος της τροφικής μας αλυσίδας και υγιεινής. Είναι μια από τις πρώτες επιδιώξεις της ανθρωπότητας όσον αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας μέσω των φυσικών πόρων, δηλαδή την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) του 2019, η συνολική ισχύς από τον παγκόσμιο υδροηλεκτρικό σταθμό ανέρχεται σε 1.172 GW: περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ακόμα κι αν η υδροηλεκτρική ενέργεια βρίσκεται στην κορυφή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτό δεν εμπόδισε τα τμήματα ερευνών να αυξήσουν την αποδοτικότητά της. Χάρη στην τρέχουσα διαθέσιμη τεχνολογία, το 90% του νερού μετατρέπεται πλέον σε ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας τριπλάσια αύξηση της απόδοσης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Το χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και η υψηλή αποδοτικότητα είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην παροχή εξαιρετικής απόδοσης: ανάμεσα στους μεγαλύτερους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κόσμο, οι πέντε πρώτοι τροφοδοτούνται από νερό.

Πώς λειτουργεί η υδροηλεκτρική ενέργεια;

Η υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να βασιστεί σε δύο απλούς αλλά ισχυρούς συμμάχους: το νερό και τη βαρύτητα. Όλοι οι τύποι υδροηλεκτρικών σταθμών αξιοποιούν τη βαρύτητα για να επιταχύνουν τη ροή και να απελευθερώσουν την ισχύ που μεταφέρει η κινητική της ενέργεια.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί η ηλεκτρική ενέργεια από το νερό, απαιτείται μια δεξαμενή για την αποθήκευση της δυνητικής ενέργειάς της, συνήθως με τη μορφή μιας τεχνητής λίμνης που δημιουργείται από ένα φράγμα που βρίσκεται προς τα πάνω.

Μια σειρά από γιγαντιαία δίκτυα ύδρευσης επιτρέπουν στο νερό να απελευθερωθεί με δύναμη προς τα κάτω, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των μηχανημάτων του σταθμού παραγωγής ενέργειας. Χάρη στην πτώση που δημιουργείται από το δίκτυο ύδρευσης, το νερό αυξάνει την ταχύτητά του μέχρι να κάνει τα πτερύγια του στροβίλου να περιστρέφονται, τα οποία με τη σειρά τους συνδέονται μηχανικά με μια γεννήτρια. Αυτή είναι η στιγμή που η ηλεκτρική ενέργεια περνάει μέσα από μία γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, η οποία μειώνει την ένταση του ρεύματος ενώ αυξάνει την τάση του για να οδηγήσει την τροφοδοσία του στο ηλεκτρικό δίκτυο.

> Περισσότερα