Δραστηριότητα

«Πράσινες» πρωτοβουλίες και έργα πνοής που αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο της χώρας

Εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που βιώνει σήμερα η Ευρώπη καθώς και των σημαντικών γεωπολιτικών αναταράξεων, η απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος αποτελεί μονόδρομο για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα της κρίσης που βιώνουμε είναι ήδη ορατά, επιφέροντας δυσβάσταχτες ανατιμήσεις και οδυνηρές συνέπειες για τα νοικοκυριά, τις βιομηχανίες και τις προοπτικές ανάπτυξης και δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Για το λόγο αυτό, η διαδικασία μετάβασης σε εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να επισπευσθεί. Στο παραπάνω τοπίο, είναι ευκαιρία για τη χώρα μας να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Με τον ήλιο και τον άνεμο σε αφθονία, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθεί ενεργειακά και να χαράξει τον δικό της δρόμο στη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ευρώπη.

Η Principia, τηρώντας τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, διευκολύνει την ομαλή ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ. Παράλληλα, προσφέρει αξιόπιστες, ανταγωνιστικές, εξατομικευμένες ενεργειακές λύσεις από ΑΠΕ, βοηθώντας τις εταιρείες να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να αντλήσουν χρηματοδοτικούς πόρους από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η διαθεσιμότητά των ΑΠΕ και η τιμή τους δεν επηρεάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις ή άλλους εξωγενείς παράγοντες και η διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Πέραν αυτών, χάρη στη μείωση του κόστους της τεχνολογίας και στην αυξημένη ζήτηση λόγω της απολιγνιτοποίησης, τα επόμενα 10 χρόνια, το 70% της νέας εγκατεστημένης ισχύος θα προέρχεται αποκλειστικά από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ έως το 2050 το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Η Principia, κατέχει την τεχνογνωσία για την κατασκευή νέων έργων ΑΠΕ, καθώς έχει ηγετικό ρόλο στην παραγωγή αιολικής ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα η οποία φτάνει συνολικά τα 368,2 MW. Δείγμα ενός τέτοιου έργου είναι το σύμπλεγμα αιολικών πάρκων του Καφηρέα στην Εύβοια. Με εκτενείς επενδύσεις σε ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια, αποδεικνύουμε στην πράξη την αποστολή μας για τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας στοχεύοντας στην πλήρη απανθρακοποίηση.

Βιώσιμη ανάπτυξη με στοχευμένες «πράσινες» πρωτοβουλίες

Η Principia υλοποιεί, σε όλη την Ελλάδα, δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στοχεύοντας στη δημιουργία αμοιβαίας αξίας. Οι επί μέρους δράσεις σε όλη τη χώρα περιλαμβάνουν από εκτεταμένες αναδασώσεις και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέχρι σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και υποστήριξη τοπικών παραγωγών.

Κορωνίδα των κοινωνικών «πράσινων» πρωτοβουλιών της Εταιρείας μας, αποτελεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Vamvakies a Social Green Project», το οποίο είναι μια πρωτοβουλία των Principia, σε συνεργασία με τη Wise Greece το Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης. Το φωτοβολταϊκό πάρκο Βαμβακιές, συνολικής ισχύος 6,5MW, βρίσκεται κοντά στον Πολύμυλο Κοζάνης.

Μέσω του προγράμματος αυτού, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα εντός φωτοβολταϊκού πάρκου, καλλιέργεια αρωματικών φυτών από ομάδα γυναικών που ζουν στην ευρύτερη περιοχή. Η ομάδα αυτή εξοπλίστηκε με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και έλαβε εκπαίδευση σχετικά με καλλιεργητικές πρακτικές, διαδικασίες πιστοποίησης και βασικά εργαλεία επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται δωρεάν σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά σε κάθε κάτοικο της περιοχής. Απώτερος σκοπός είναι, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιχείρηση με τα δικά τους αγροτικά προϊόντα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας.

Μια βιώσιμη ενέργεια μέσω των «πράσινων» PPAs
Η Principia διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις λύσεις που προσφέρουν οι ΑΠΕ. Σκοπός των ενημερωτικών αυτών εκδηλώσεων, είναι να εγκαινιάσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών της Principia από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τα στελέχη εγχώριων μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν διαχρονικά οι ΑΠΕ.

Μέσω των πράσινων PPAs, δηλαδή των διμερών συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και τελικών καταναλωτών, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στις δυνατότητες που προσφέρει η πράσινη βιώσιμη ενέργεια, ενώ, καταναλωτές και παραγωγοί επωφελούνται από τα πλεονεκτήματά της. Στόχος είναι τα πράσινα PPAs να προσαρμοστούν στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς μαζί με τις απαραίτητες αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου, ώστε να αποτελέσουν μία βιώσιμη λύση για ένα σταθερό πλαίσιο τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και να συμβάλλουν στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από τις βιομηχανίες. Ενώ η θεσμοθέτηση της δυνατότητας αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, θα συμβάλλει καθοριστικά στη συγκράτηση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών.

Βελτίωση της χρήσης δικτύου και του προφίλ παραγωγής μέσω της υβριδοποίησης

H Principia ηγείται των πρωτοβουλιών υβριδοποίησης στη χώρα για τα έργα ΑΠΕ τα οποία θα λειτουργήσουν προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων. Η υβριδοποίηση, δηλαδή ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ, αποτελεί μια σημαντική λύση για την επίτευξη ασφαλούς και ευσταθούς ένταξης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, αυξάνοντας την αξιοπιστία του συστήματος. Μέσω της υβριδοποίησης βελτιστοποιείται η χρήση του δικτύου καθώς αυξάνεται ο συντελεστής χρησιμοποίησης, μειώνεται η στοχαστικότητα των ΑΠΕ , και, κατ’ επέκταση, τα έργα καθίστανται ελεγχόμενα.

Το κόστος επένδυσης της υβριδοποίησης είναι χαμηλό, αφού οι ίδιες υποδομές χρησιμοποιούνται και από τις δύο τεχνολογίες, ενώ μειώνεται και το κόστος εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση το κόστος του τελικού καταναλωτή, αφού ο συνδυασμός των τεχνολογιών επιτρέπει βελτιωμένο έλεγχο και προσαρμογή της έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολλαπλά με τη χρήση των ΑΠΕ, κάτι που γίνεται ευρέως αντιληπτό με το πέρασμα του χρόνου και τη διεύρυνση της χρήσης τους.

Εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα και η Ευρώπη, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις. Η Principia με την τεχνογνωσία, την καινοτομία, τη μεγάλη εμπειρία μέσω της παρουσίας της σε διάφορες αγορές ανά τον κόσμο, την επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των ανθρώπων της, διαθέτει την αξιοπιστία και το διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος, αποδεικνύοντας πως οι ΑΠΕ μπορούν να αποτελέσουν βασικό συστατικό του ενεργειακού μείγματος της χώρας, διασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη και ομαλή ενεργειακή μετάβαση για τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις. H Principia είναι πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών σε ανανεώσιμα έργα παραγωγής ενέργειας, ενώ επενδύει διαρκώς σε έργα πνοής που αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο της χώρας τα επόμενα χρόνια.