Καριέρα

Η κουλτούρα μας, οι αξίες μας

Εργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε έναν κόσμο όπου η ενέργεια είναι 100% ανανεώσιμη και βιώσιμη.
Στην Principia, μιλάμε την κοινή γλώσσα της βιωσιμότητας. Αξιοποιούμε καθημερινά τις δεξιότητες και την ενέργειά μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας: την ενεργειακή μετάβαση.
Έχουμε μια επαγγελματική και ηθική δέσμευση στη διαδικασία απαλλαγής από τον άνθρακα, στο να καταστήσουμε την ενέργεια προσβάσιμη σε μη προνομιούχες περιοχές και στο να τροφοδοτούμε με ανανεώσιμη ενέργεια τον επιχειρηματικό κόσμο.
Κάθε μέρα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα στο δρόμο προς την ενεργειακή μετάβαση, κάνοντας τον πλανήτη «πιο πράσινο» με την ανανεώσιμη και βιώσιμη ενέργειά μας

Η κουλτούρα μας, οι αξίες μας

Εξερευνήστε την κουλτούρα μας

01

Εμπιστοσύνη

Η διαφάνεια με την οποία λειτουργούμε είναι ο πρωταρχικός λόγος για τις επιτυχημένες σχέσεις μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από τους πελάτες έως τους προμηθευτές και τις κοινότητες όπου βρίσκονται τα εργοστάσιά μας.

02

Ευθύνη

Το να εργαζόμαστε για να προσφέρουμε λύσεις στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, σημαίνει να αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες ευθύνες: για εμάς, είναι επίσης μια ηθική δέσμευση.

03

Καινοτομία

Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε νέες ιδέες και προτάσεις για βελτίωση, από τις πιο μικρές έως τις πιο επαναστατικές: στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, με βιώσιμο τρόπο.

04

Προνοητικότητα

Κάθε μέρα, αγκαλιάζουμε την αλλαγή: αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, προγραμματίζουμε δραστηριότητες και σκεφτόμαστε αντισυμβατικά.

Η Πυξίδα μας βασίζεται σε τέσσερις αξίες:

Εμπιστοσύνη, Υπευθυνότητα, Καινοτομία και Προνοητικότητα και αποτελείται από 4 νοοτροπίες και 12 συμπεριφορές.

Να κερδίζετε μαζί

Να είστε παθιασμένοι.
Δημιουργήστε δεσμούς εμπιστοσύνης.
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας.

Να δίνετε δύναμη και να αναλαμβάνετε την ευθύνη

Να δεσμεύεστε στον στόχο.
Εφαρμόστε ευγενή ηγεσία.
Εφαρμόστε νοοτροπία φροντίδας & ανάπτυξης.

Να δράτε απλά, γρήγορα και έξυπνα

Να είστε προετοιμασμένοι και ευέλικτοι.
Να επικοινωνείτε ουσιαστικά.
Εστιάστε στα απαραίτητα.

Να προσφέρετε το κάτι παραπάνω

Να είστε τολμηροί.
Να είστε επίμονοι και δυνατοί.
Να δράτε με περιέργεια, ταπεινότητα & καινοτομία.