Συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Αναλάβαμε τη μελέτη των ενεργειακών αναγκών στο Μαυροδένδρι Κοζάνης και υλοποιήσαμε ένα τριμερές πρόγραμμα, μέσω του οποίου οι κάτοικοι έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Υποστηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές κοινότητες στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, συμβάλλοντας σταθερά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και κοινωνικά προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας για την ολιστική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής, καθώς και τη δημιουργία αμοιβαίας αξίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «Ενεργειακή Φτώχεια - Εντοπισμός και αντιμετώπιση ενεργειακών αναγκών», για την κοινότητα του Μαυροδενδρίου Κοζάνης. Σε κοντινή απόσταση, βρίσκεται η συστοιχία φωτοβολταϊκών πάρκων Πέρασμα, με συνολική ισχύ που αγγίζει τα 95 MW και θα συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος (CluBE) της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στην Κοζάνη. Η περιοχή του Μαυροδενδρίου επελέγη καθώς βρίσκεται τόσο στην ψυχρότερη ζώνη της χώρας όσο και στο κέντρο της ενεργειακής μετάβασης.

Τα τρία στάδια της πρωτοβουλίας

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία λεπτομερής έρευνα, στην οποία συμμετείχαν οι κάτοικοι, προκειμένου να καταγραφούν οι ενεργειακές ανάγκες της κοινότητας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν παρείχαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας των νοικοκυριών της περιοχής.

Στη συνέχεια, η εταιρεία αξιοποίησε τα στοιχεία της έρευνας και δημιούργησε ένα σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις (roadmap) για τα νοικοκυριά, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια.

Πρακτικές εφαρμογές

Παράλληλα με τα παραπάνω και για την πιο ουσιαστική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, δημιουργήθηκε και στελεχώθηκε ένα one-stop shop. Η υπηρεσία προσέφερε στους ενδιαφερόμενους εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και την αναβάθμιση των κτιρίων.

Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στην υλοποίηση ενεργειακών αναβαθμίσεων στις κατοικίες τους. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή και συστημάτων μπαταριών, αλλά και η βελτίωση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, αποτελούν λύσεις στον τομέα αυτό.

Αυτή είναι η μοναδική δομή στην Ελλάδα που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πολιτών και εμπειρογνωμόνων, προωθώντας βιώσιμες ενεργειακές πρακτικές.

Ουσιαστική υποστήριξη σε τοπικές κοινότητες

Η πρωτοβουλία αποτελεί τμήμα της στρατηγικής μας για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Κοζάνης, υλοποιήσαμε το αγροβολταϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Vamvakies Social Green Project. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και να ενδυναμώσει δημότες της Κοζάνης ώστε να ξεκινήσουν σταδιοδρομία στον κλάδο των τροφίμων. Ταυτόχρονα, μια ομάδα από γυναίκες καλλιέργησε αρωματικά φυτά στο φωτοβολταϊκό μας πάρκο στις Βαμβακιές. Οι γυναίκες υποστηρίχθηκαν με στόχο να γίνουν μικρο-επιχειρηματίες, να εμπορευθούν τα πρωτότυπα αυτά προϊόντα και να αποκομίσουν ένα σημαντικό εισόδημα.

Σχετικά άρθρα

23 Απριλίου, 2024
Το «Μέλι Κισσούρι» κατοχυρώνεται ως ΠΟΠ με τη συνεισφορά μας
Με την καθοριστική συνεισφορά μας και μετά από διαδικασίες 5 ετών, η Κομισιόν καταχωρεί το ελληνικό ανθόμελο «Μέλι Κισσούρι» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ). Η καθοριστική μας συμβολή στην τοπική κοινωνία της Νότιας Εύβοιας αναγνωρίστηκε πρόσφατα και με την κατοχύρωση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για το «Μέλι Κισσούρι», από την Κομισιόν. Το έργο «Υποστήριξη Μελισσοκομικού Συλλόγου Καρύστου για την καταχώρηση της Ονομασίας “Μέλι Κισσούρι” στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων», ανατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2019, και αφορούσε τον Σύλλογο, ο οποίος είναι και ο...
26 Απριλίου, 2024
Ένα road trip αειφορίας, προσφοράς και αλληλεγγύης στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο των δράσεων βιωσιμότητάς μας αλλά και δημιουργίας αμοιβαίας αξίας με τις τοπικές κοινωνίες,...
3 Απριλίου, 2024
Η Principia αλλάζει το ενεργειακό τοπίο στην Ελλάδα
Παρουσιάσθηκε το νέο όνομα και η εταιρική ταυτότητα της εταιρείας κοινών συμφερόντων που προέκυψε από...