Χρυσή διάκριση στα Health & Safety Awards 2024

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων στο φωτοβολταϊκό πάρκο «Πέρασμα» στη Κοζάνη. Με πάνω από 400.000 ανθρωποώρες χωρίς ατύχημα, διακριθήκαμε για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Στα πρόσφατα Health and Safety Awards 2024, διακριθήκαμε ως «WINNER» στην κατηγορία «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για την ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος Υγείας και Ασφάλειας που δημιουργήσαμε για το έργο κατασκευής συστοιχίας φωτοβολταϊκών πάρκων, στο «Πέρασμα» Κοζάνης.

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα

Βασιζόμενοι στην σταθερή αξία για τη φροντίδα των εργαζομένων και των συνεργατών μας, δημιουργήσαμε ένα ολιστικό πλάνο Υγείας και Ασφάλειας με κύριο στόχο την απόλυτη ασφάλεια όλων των εργαζομένων που συμμετείχαν στην υλοποίηση της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου «Πέρασμα» στην Κοζάνη. Για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος, αναπτύξαμε και υλοποιήσαμε ένα σχέδιο, το οποίο αποτελούταν, αρχικά, από την ενσωμάτωση και εφαρμογή διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες του έργου, με ισχυρή τη δέσμευση της διοίκησης όλων των εμπλεκομένων μερών.

Παράλληλα προχωρήσαμε στην περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των εργολάβων και υπεργολάβων μας τόσο στην αρχή του έργου, όσο και καθ’ όλη τη διάρκειά του, ενώ πραγματοποιήσαμε καθημερινές επιθεωρήσεις υγείας και ασφάλειας. Ακόμη, εφαρμόσαμε προγράμματα επιβράβευσης εργαζομένων με καλές επιδόσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας και δημιουργήσαμε ολοκληρωμένες καμπάνιες ενημέρωσης αναφορικά με τις διάφορες κατηγορίες κινδύνων.

Δέσμευση στην ασφάλεια όλων

Αποτέλεσμα αυτού του πολύμηνου πλάνου ενεργειών ήταν η επίτευξη 400.000 ανθρωποωρών, χωρίς κανένα εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου «Πέρασμα» στην Κοζάνη.

Το πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας που αναπτύξαμε αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της σταθερής δέσμευσής μας για επίτευξη βιωσιμότητας σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς μας. Η φετινή βράβευση έρχεται σε συνέχεια της περσινής μας, στις κατηγορίες «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και «Καινοτομία στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας». Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τη διοργάνωση δράσεων που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της αξίας της ασφάλειας, σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς μας, για τους εργαζομένους μας και την κοινωνία συνολικά.

Σχετικά άρθρα

16 Ιουνίου, 2023
Διπλή διάκριση για την ασφάλεια στα έργα μας
Αποσπάσαμε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Health and Safety Awards 2023, στις κατηγορίες «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και «Καινοτομία στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας». Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας.  Τα Health & Safety Awards, που διοργανώθηκαν φέτος για 9η χρονιά υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, επιβραβεύουν τις εταιρείες που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους, καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών και τεχνολογιών που συμβάλλουν στη...
17 Απριλίου, 2024
Χρυσή διάκριση για το «Βe the Ηero»
Χρυσή διάκριση για το «Βe the Ηero» στα PR Awards 2024, αναδεικνύοντας για ακόμη μια...
13 Νοεμβρίου, 2022
Άσκηση Eκκένωσης Aνεμογεννήτριας στη Ροδόπη
Το αιολικό μας πάρκο Μοναστήρι 2 στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης φιλοξένησε πρόσφατα μια δραματική άσκηση...